Föreningen Hedesundavävarna  

Förstasidan

Bli medlem!

eller förnya ditt medlemskap

Nu har vi barn/ungdomsmedlemskap 50: -/år.

Detta gäller dig som fyllt 7 och till och med det år du fyller 26 år.

 för dig som är fyllda 26 år kostar det 100:-/år

Det går givetvis bra att betala mer om man så vill!

 

Gör din inbetalning till

P-g 22 94 66-8

Betalningsmottagare - Föreningen Hedesundavävarna.

OBS!!!

Var noga med att ange Namn, Adress

och gärna telefonnummer och e-mailadress

vid inbetalning av medlemsavgiften.

 
Har du frågor når du oss på info@foreningenhedesundavavarna.se eller 026-12 08 05