Föreningen Hedesundavävarna

Förstasidan

Kontakt

Bli medlem

Styrelsen

Nytt!!!


Hedesundavävarnas verksamhet utgår från konstnären Birger Forsbergs bildvävning med barn som han startade 1965 i Hedesunda efter ett koncept från Ramses Wissa Wassef Art Centre i Harrania, Egypten. Detta center startades i 1951 av arkitekturprofessorn Ramses Wissa Wassef för att ge barn och ungdomar en möjlighet att utveckla sin egen inneboende skaparkraft och konstnärlighet. Den pedagogiska tanken går ut på att lära barnen tekniken endast nödtorftigt, så att de kommer igång. Inga förlagor eller mönster används och inte heller utdelas kritik av något slag, varken negativ eller positiv. "Det finns inget rätt eller fel i skapande utan endast olika trösklar att ta sig över för att nå de mål man själv sätter upp och strävar mot." Med denna pedagogik och metodik får barnens egen skaparkraft, den inneboende konstnären, en möjlighet att utvecklas utan påverkan utifrån och de tränar sig i att arbeta självständigt och utvecklar på så sätt sin egen stil, sin egen konstnärlighet.

Detta arbetssätt ger, enligt hjärnforskare, de två hjärnhalvorna en möjlighet att lära sig samarbeta bättre, synkroniseras, vilket ger stora fördelar i livet. Exempel på sådana fördelar är bättre analytisk förmåga och större inlärningsförmåga.

Föreningen Hedesundavävarna organiserar aktiva medlemmar och är till för dem som genom delaktighet vill stödja verksamheten. Genom medlemskap får du tillgång till hela Hedesundavävarnas programutbud. Föreningen har som ändamål att stödja den estetisk-pedagogiska verksamhet som startades av konstnären Birger Forsberg i Hedesunda år 1965.